ul. Moniuszki 45 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842-20-73 tel. / fax 74 665-99-66

Wycena nieruchomości

Wartosć nieruchomości wchodzi w zakres działania Inwstor S.C. nieprzerwanie od chwlili jego powołania. Aktualnie prblematyką zajmuje się Mieczysław Anioł, który w roku 1993 uzyskał uprawnienia zawodowe nr 541.
Wcześniej bo od 1991 r. wyceny nieruchomości sporządzane były na podstawie powołania przez Wojewodę wałbrzyskiego na biegłego.
Wyceny praw do nieruchomości sporządzane są w oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zmianami) i rozporzadzania Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz 2109 ze zmianami).

Ponadto wykonujemy dokumentację niezbędną do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali wymaganych przez ustawę z dnia 24 czerca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 903 ze zmianami).

Kontakt - Mieczysław Anioł tel. 602 394 214.