ul. Moniuszki 45 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842-20-73 tel. / fax 74 665-99-66

Projekty

Dysponujemy dobrą znajomością terenu i problematyki - jesteśmy autorami m.in.:
 
·  projektów budowlanych dla klientów indywidualnych, zakładów produkcyjnych, m.in.: Zarząd Mienia Komunalnego w Jedlinie Zdroju, UM Jedlina Zdrój, UM w Wałbrzychu, SOSW w Wałbrzychu i Walimiu, „Społem” PSS w Wałbrzychu, Firmy „ORION” w Wałbrzychu, sieci „Burger King”; Lidl
 
·  projektów sieci teletechnicznych dla Telefonii Lokalnej S.A. we Wrocławiu, UPC Telewizja Kablowa sp. z o. o. w Warszawie, ENERGOPROJEKT – POZNAŃ S.A.
 
·  projektów zakładów produkcyjnych i usługowych (zakład dziewiarski w Wałbrzychu, baza przedsiębiorstwa PBI Sudety w Jedlinie Zdroju, myjnie samochodowe w Wałbrzychu i Świebodzicach, zakład recyklingu w Wałbrzychu i w Nowej Rudzie, stacje paliw w Dusznikach i Wałbrzychu, pawilony handlowe)
 
·   projektów kotłowni indywidualnych (lokale mieszkalne, domy jedno i wielorodzinne) oraz lokalnych (kompleks basenowo – sportowy przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, kościoły parafialne w dzielnicach Biały Kamień i Podgórze)
 
·     projektów dla służby zdrowia (modernizacja ośrodka zdrowia w Walimiu, sal intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu)
 
·     projektów bazy hotelowej (modernizacja części hotelowej Zamku Książ w Wałbrzychu)
 
·     projekt zabezpieczenia obiektów zabytkowych (Kościół P.W. Św. Michała w Bystrzycy Kłodzkiej)
 
·     projekt zagospodarowania terenów zielonych (park zdrojowy w Jedlinie Zdroju)
 
·     projekty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
 
·     oceny stanu technicznego i przeglądy budynków

 

Oferujemy sprzedaż typowych projektów budowlanych, między innymi:

- MURATOR

- ARCHON

- MG Projekt

- KB Projekt

Kontakt:
Grzegorz Bzodek    tel. +48 602490605
Tomasz Kuliński    tel. +48 602490601